เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

   โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว(ตลาดนัดชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ)
- วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นำโดยนายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จ่าเอกยงยุทธ รัตนประเสริฐ ท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว(ตลาดนัดชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
LINE ALBUM 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem