เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

01

นายจำรัส  อำพันทอง
นายก อบต.ศรีสำราญ
โทร.086-2313138

 

B1

นายไพโรจน์ พรหมพินิจ
เลขานุการสภา อบต.ศรีสำราญ
โทร.081-8712785

01

นางวาสนา  อุศยา
รองนายก อบต.ศรีสำราญ
โทร.084-5496101
 

01

นางมยุรี  ศรีบุรินทร์
รองนายก อบต.ศรีสำราญ
โทร.085-7406954

 

01

นายทองพูน  กัลย
เลขานุการ นายก อบต.ศรีสำราญ
โทร.089-8419067

 

 

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem