เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ประวัติการจัดตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 ⇒ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 323 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำโสมระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสำคัญเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล บริเวณลองติจูด 20 องศา 7 ลิปดา 35.21 พิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 48 ลิปดา 31.98 พิลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ 718147 ใต้,901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันออก

2

1

3

5

6

30000

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem