เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

011

นายสมบูรณ์ แก้วบุตรดี
ประธานสภา อบต.ศรีสำราญ
โทร.098-3396343
 

011

นางพัชรี แก้วตัน
รองประธานสภา อบต.ศรีสำราญ
โทร.093-4354029

 

B1

นายไพโรจน์ พรหมพินิจ
เลขานุการสภา อบต.ศรีสำราญ
โทร.081-8712785

011

นางสาวยุพิน วงค์ษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร.080-9056672

011

นายอนันต์ โชดสาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6,8
โทร.087-8183150

011

นางสาวอนงค์นาฎ ถินถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร.098-1599736

011

นายณรงค์ โสดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร.083-3543343

011

นายศักดิ์ดา คำฤชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร.084-3633541

011

 นายรังสฤษฏ์ ใจธรรม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร.086-0368415

 

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem