เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

⇒ ทางเบอร์ติดต่อ : สถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

⇒ ที่อยู่ : ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

⇒ รหัสไปรษณีย์ : 41210

⇒ โทรศัพท์ที่ทำการ : 042-287318

⇒ โทรสาร : 042-287507

⇒ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⇒ เว็บไซต์ : www.srisamranlocal.go.th

⇒ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน : www.srisamranlocal.go.th

srisamranlocal1

srisamranlocal2

⇒ ทาง page Facebook : https://www.facebook.com/srisamranlocal/

srisamranlocal3

srisamranlocal4

⇒ ทางแผ่นที่ google map : https://goo.gl/maps/Wp8W2aMeub7TnRi68srisamranlocal5

 background040463 logo