เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายณัฐยาน์ ไชยแก้ว
 นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

011

นายณัฐยาน์ ไชยแก้ว
 นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

011

นายจินตเดช พิมพ์การ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฎิบัติงาน

011

นายยุทธนา ภูมูลนา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

011

น.ส.ศิรัญญา แสนจันทร์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่การเงินและบัญชี

011

นางมณีรัตน์ สุระดะนัย
  คนงานทั่วไป

011

นายฉัตรชัย คำมอญ
 คนงานทั่วไป

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem