เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ สถานศึกษาและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสำราญ ดังนี้
                 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนนาโพธิ์
2.โรงเรียนบ้านน้ำทรง
             3.โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสำราญ อําเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
LINE ALBUM 2

อ่านเพิ่มเติม: จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ สถานศึกษาและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสำราญ

 วันนี้ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ นางจำนงจิต อวนอ่อน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนนาโพธิ์ ม.12 และคณะฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) และมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้สบภัย(อัคคีภัย)ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 เวลา 21.41 น.
LINE ALBUM 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) และมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติผู้ประสบภัย

 วันที่ 29 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นำโดย นายจำรัส อำพันทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้ดำเนินงานตามนโยบายMOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม บ้านโสมเจริญ หมู่ 11 ต.ศรีสำราญอ.น้ำโสมจ.อุดรธานี
LINE ALBUM 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินงานตามนโยบายMOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นำโดย นายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี) พร้อมนำประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญจำนวน 15 ราย รับมอบถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
LINE ALBUM 2

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี) พร้อมนำประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญจำนวน 15 ราย รับมอบถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem