เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 วันที่ 23 มกราคม 2567 งานพัฒนาชุมชน นำโดยนายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ คณะผู้บริหาร นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีสำราญ และผู้นำชุมชนบ้านโนนนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 นำรถโยกมอบให้แก่ผู้พิการ จำนวน 1 คัน พัดลม จำนวน 1 ตัว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ผู้พิการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ขอขอบพระคุณ ศูนย์ผู้พิการจังหวัดอุดรธานี มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ🙏
LINE ALBUM 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem