เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นางมยุรี ศรีบุรินทร์ รองนายกฯ, นายทองพูน กัลยา เลขานุการฯ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานตามพระราชดำหริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานต่อตามโครงการฯ ที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี และระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 นายจำรัส อำพันทอง นายกฯ อบต.ศรีสำราญ นำพาคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร และในท้องถิ่นโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำหริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
1. 9 ธันวาคม 2566 09.00 น. - 11.30 น.- เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
2. 9 ธันวาคม 2566 14.00 น.- 15.00 น. -เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านรักกะลา อ.เกาะช้าง จ.ตราด
3. 9 ธันวาคม 2566 15.30 น. - 16.30 น. -กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
4. 10 ธันวาคม 2566 -เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะช้าง
5.11 ธันวาคม 2566 -ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านไร้แผ่น อ.ขลุง จ.จันทบุรี
LINE ALBUM 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem