เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่21/09/65 เวลา08.30-16.30 น.
_ นายทองพูน กัลยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน / ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จำนวน 52คน
-โดยมีนางจิตรานันท์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน
_ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร /ข้าราชการ/พนักงานฯ/คณะครู-อาจารย์-นักเรียน/เด็กเล็ก/โรงเรียนบ้านน้ำทรงและ
ศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนนาโพธิ์
-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน/เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป
-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์/ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา
65

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem