เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 21 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นำโดย นายจำรัส อำพันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ นายบรรจง ภู่มณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 อสม.บ้านนาจานหมู่ที่ 2 กลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ จัดโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ในหลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร ประจำปี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมคือ อสม กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป เพื่อที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ และเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว
306

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem