เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

       กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของอำเภอน้ำโสมและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกความสำคัญของชาติไทยตลอดจนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสภาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อป่วงชนชาวไทย เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา08.30 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(วันอนุรักษ์มรดกไทย)
LINE ALBUM 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem