เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

     ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. สารคดิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
๒. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
๓. คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
๔.คลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
๕. คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง 
https://drive.google.com/drive/folders/1OPGIkMkMB6TKH6a-YEZAihbpEV4U6crX?usp=sharing

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem