เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (f7.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิ๊ก)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม.) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง601 kB

Loading...

 background040463 logo